Jouw fiscaal attest

VZW Let Us Change deelt fiscale attesten uit aan haar schenkers in België*. Deed je in een kalenderjaar een gift van meer dan €40? Dan krijg je 45% van je totale gift terugbetaald via je belastingen. Zo kost een gift van €100 je uiteindelijk nog maar €55. Prachtig toch? En je hoeft er (bijna) niets voor te doen. Lees hieronder hoe het precies werkt.

*Het fiscale attest is enkel van toepassing voor schenkers met een domicilie in België. In Nederland kan je genieten van onze ANBI status.  

Fiscaal voordeel Let Us Change Ethiopië

Waar en wanneer ontvang je jouw fiscaal attest?

Wie in een kalenderjaar meer dan €40 schenkt aan VZW Let Us Change, krijgt begin april van het eerstvolgende kalenderjaar een fiscaal attest via brief. 

Jouw fiscaal attest wordt door onze fantastische boekhouder en vrijwilligers opgemaakt en bezorgd op basis van jouw bankgegevens. Je ontvangt jouw fiscaal attest dus op het postadres dat bij jouw bank geregistreerd staat op het moment van de schenking.  

Waarom ontvang je jouw fiscaal attest op papier?

Via jouw bankgegevens kennen we het bedrag van je gift en je adres, maar niet je mailadres. Je mailadres wordt dus niet automatisch aan je gift(en) gekoppeld. Om onze werklast te beperken, bezorgen we daarom jouw fiscaal attest standaard via brief. 
 
Deze investering wordt ten volle benut dankzij een persoonlijke brief en het laatste impactkrantje van Let Us Change dat we samen met jouw fiscaal attest bezorgen. 

Wat moet je doen met jouw fiscaal attest?

Omdat Let Us Change alle giften meldt bij de overheid, staat jouw fiscaal voordeel vaak automatisch al ingevuld in jouw belastingsaangifte. Maar dit is helaas niet altijd het geval. Met behulp van jouw fiscaal attest kan je nagaan of het bedrag van de giften die u het voorbije kalenderjaar gedaan heeft, ook effectief vermeldt staat in vak X, A van uw belastingaangifte
 
Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Klopt jouw adres nog?

Ben je verhuisd? Heb je een digitale versie van jouw attest nodig? Laat het ons weten via mail naar info@letuschange.net.